Baza danych rynku finansowego i kapitałowego

Oferujemy Państwu możliwość zakupu kompleksowej bazy danych rynku finansowego i kapitałowego. Posiadamy w swojej ofercie:

  • notowania giełdowe (rynek GPW, NewConnect, Catalyst)
  • kursy walut i kwotowania surowców
  • informacje o spółkach publicznych: strukturę akcjonariatu, skład zarządu i rady nadzorczej, wyniki finansowe, rekomendacje, kalendarium
  • komunikaty ESPI i EBI
  • kalendarium i baza danych makroekonomicznych
  • bazę danych obligacji (emitenci, rentowność obligacji, termin zapadalności, odsetki, oprocentowanie, etc.)
  • inne dane rynkowe.

Dane udostępniane są w formacie bazodanowym sql, w postaci plików xml, xls. Dodatkowo istnieje możliwość dystrybucji danych poprzez webservice.

Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółową ofertą prosimy o kontakt mailowy pod adresem: info@financialdatabox.com