Szkolenia

Oferujemy Państwu dedykowane szkolenia z następującego zakresu:

  • zasady funkcjonowania rynku finansowego i kapitałowego
  • emisja akcji i obligacji – przygotowanie spółki,wymagania, dokumentacja, proces emisji, road show, etc.
  • analiza finansowa spółek
  • analiza techniczna i fundamentalna
  • metody wyceny przedsiębiorstw
  • odpowiedzialność członków zarządów i rad nadzorczych w spółkach kapitałowych
  • optymalizacja podatkowa spółki kapitałowej oraz jej właścicieli
  • obowiązki informacyjne spółki publicznej
  • relacje inwestorskie
  • wystąpienia publiczne

Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółową ofertą prosimy o kontakt mailowy pod adresem: info@financialdatabox.com