Poznaj nasz zespół

Paulina Sztajnert

Paulina Sztajnert

Prezes Zarządu

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wydziału Zarządzania, specjalność: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw. Ukończyła także Podyplomowe Studium Metody Wyceny Spółki Kapitałowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła szkolenie oraz zdobyła uprawnienia członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Z rynkiem kapitałowym i finansowym związana od 2006 roku. Nadzorowała proces upublicznienia spółki oraz wprowadzenia do obrotu giełdowego. Posiada doświadczenie w analizie i wycenie przedsiębiorstw.

Karierę zawodową rozpoczęła w Bonnier Bussines Polska Sp. z o.o., gdzie od sierpnia 2006 r. do marca 2008 r. pracowała jako dziennikarz ekonomiczny Pulsu Biznesu. Zajmowała się tematyką funduszy inwestycyjnych, otwartych funduszy emerytalnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych. Od marca 2006 r. do grudnia 2012 r. pracowała w Notoria Serwis S.A. - spółki publicznej notowanej na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych SA w Warszawie, gdzie pełniła funkcje: dyrektora generalnego, wiceprezesa oraz prezesa zarządu.

Anna Dawidowska

Anna Dawidowska

Wiceprezes Zarządu

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydziału Nauk Ekonomicznych, specjalność: Finanse Przedsiębiorstw. Ukończyła także Podyplomowe Studium Zarządzania Sprzedażą w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz Innowacyjny Menedżer na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Od 2006 związana z rynkiem kapitałowym i finansowym, posiada doświadczenie w analizie przedsiębiorstw, pozyskiwaniu finansowania na rynku kapitałowym. Nadzorowała proces przygotowania spółek do pozyskania kapitału, wprowadzenia na rynek giełdowy, negocjacji z inwestorami oraz zrealizowała liczne projekty w zakresie relacji inwestorskich dla spółek publicznych.

Karierę zawodową rozpoczęła w spółkach zajmujących się inwestycjami w branży internetowej min. Livechat Sotfware SA, Internet Works SA. W latach 2006-2013 pełniła funkcje prezesa zarządu IPO SA, którą w 2010 r. wprowadziła do obrotu na rynek NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych SA w Warszawie. Od 2010 pełni funkcje członka rady nadzorczej w spółce publicznej SARE SA., od 2013 roku Prezes Zarządu Capital Connect Partners Sp. z o.o..

Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółową ofertą prosimy o kontakt mailowy pod adresem: info@financialdatabox.com